Welkom op de website van Benjamin Diessen

Even voorstellen

Een aantal ouders van jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking heeft zich verenigd in ouderinitiatief Benjamin.

Het appartementencomplex ‘de Eenhoorn’ in het centrum van Diessen is door woonstichting Leijstromen verbouwd en aangepast voor jongeren met een beperking. Het is een ouderinitiatief geworden waar 24-uurs zorg op maat wordt aangeboden.

In totaal zijn  er 11 appartementen voor jongeren beschikbaar. De bewoners hebben iedere een eigen appartement en er is een grote gezamenlijke huiskamer en een ruime keuken.

Wooninitiatief Benjamin is een nieuw initiatief. Een aantal ouders heeft het project weliswaar al geruime tijd geleden opgestart, maar in 2016  hebben wij ‘groen licht’ gekregen. Groen licht is gegeven voor het verbouwen van het complex ‘de Eenhoorn’ in Diessen ten behoeve van jongeren met een beperking.

Op dit moment is de groep compleet maar mocht u als ouder vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Het woonproject

Ouderinitiatief Benjamin is een uniek project. Uniek omdat wij samenwerken met andere projecten om de benodigde zorg zo goed en flexibel mogelijk te kunnen gaan inzetten. In het centrum van Diessen ontstaat zo een aantal ‘zorgcomplexen’, waar ouderen en jongeren, ieder in hun eigen woonomgeving, met zorg op maat op een plezierige en veilige manier kunnen gaan wonen en leven.

Niet alleen wat ‘zorg’ betreft gaan wij heel gericht en op maat te werk, ook wat betreft bijvoorbeeld de dagbesteding van de jongeren willen wij heel flexibel en breed  mogelijkheden gaan aanbieden vanuit Benjamin. In principe is niets onmogelijk.

We denken niet in ‘beperkingen’, maar in ‘mogelijkheden’.

Wij werken ook nauw samen met ondermeer de dorpscoöperatie in Diessen, ‘Wij-Wel’. Uiteraard ook met andere plaatsen binnen de gemeente Hilvarenbeek en daarbuiten. Het project Benjamin is immers niet uitsluitend bestemd voor bewoners uit Diessen.

 

Voor wie?

Ouderinitiatief Benjamin is bestemd voor jongeren in de leeftijd van 18 tot ongeveer 30 jaar. Het gaat om jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, die door de aard van hun beperking vooral behoefte hebben aan structuur en regelmaat in een rustige en veilige woonomgeving. Deelnemers zijn vriendelijke, sociaal gerichte jongeren die zo goed mogelijk in harmonie met elkaar gaan samenwonen. Aan geslacht, ras, geloof of geaardheid worden geen beperkingen gesteld, mits men zich kan verenigen in onze visie en het past binnen de bestaande groep.

De groep bestaat uit jongeren waarvoor de zorg varieert tot begeleiding in een vertrouwde, georganiseerde thuisbasis tot intensieve 24-uurs zorg. Een zogenaamde ‘verticale groep’. Wij streven hierbij naar een goede balans.

De naam en het logo

Er is heel bewust gekozen voor de naam ‘Benjamin”.

Benjamin staat immers niet alleen voor ‘de jongste’, maar ook voor ‘de gelukkige’.

Hoe oud onze kinderen ook worden, het zullen altijd onze kinderen blijven. Dat is een gegeven.

Maar veel belangrijker nog is de betekenis ‘de gelukkige’. Waar wij naar streven is om onze ‘kinderen’, ook wanneer zij zelfstandig gaan wonen, een zo ‘gelukkig’ mogelijke omgeving te bieden. Wat hun handicap ook is.

 

Voor het logo is gekozen voor de kleur groen. Groen, de kleur die staat voor ‘natuur’, voor ‘veiligheid’.

Daarnaast ziet u dat de letter ‘j’ van Benjamin andersom staat. Heel bewust, maar niet verkeerd. Onze kinderen zijn verre van ‘verkeerd’, maar wel wat anders. De een wat meer dan de ander. Met een zwaai maakt de letter ‘j’ samen met de ‘i’ een vrolijke glimlach. Een glimlach, omdat wij willen dat de bewoners straks veilig en gelukkig gaan wonen en leven bij Benjamin.

benjamin-master-online-2

Contactpersoon

Voorzitter Chris Aerts
06 11090136

wooninitiatief wonen met zorg jongeren met een beperking gehandicapte jongeren woongroep Diessen Eenhoorn appartementen zorg zorgappartementen kinderen handicap woonvoorziening voor jongeren met een beperking wonen met zorg woongroepen samen wonen zorgappartementen jong gehandicapten wonen jongeren met een beperking wonen zorg 24-uurs zorg zzp indicatie wonen in Diessen handicap beperking jongeren gehandicapt rolstoel voorzieningen voorziening wonen met een handicap beperkingen beperkt jeugd kinderen zorgwoning zorgwoningen samen wonen met een handicap groepswoning zorgwoningen wooninitiatief wonen met zorg samenwonen met een beperking Diessen Hilvarenbeek Benjamin stichting Benjamin woongroep wooninitiatief woonvoorziening zorgwoning beperking Leijstromen huurwoningen met zorgvoorziening intensieve zorg nachtzorg woningen met zorg beperking handicap aangepast aangepaste woning

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Meld je aan voor de nieuwsbrief