Welkom op de website van Benjamin Diessen

Schenking firma REIJRINK Staalconstructie ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan.

Caramelo Media

Evenement georganiseerd door  Indy van Hees:

Wandel & Win voor Benjamin.

Schenking van buurtvereniging De Eenhoorn

 Schenking  Kerstactie 2017 van Leystromen voor

dorpscoöperatie Wij-Wel en wooninitiatief Benjamin

Schenking  van R.K. Parochie H. Norbertus: opbrengst vastenactie 2018.

Schenking ter gelegenheid van 125 jaar bestaan van

Firma Van Dal Mechanisatie en Constructie bedrijf Diessen.

Schenking  van collecte bij het overlijden van Jim Aerts.

Schenking van opbrengst van “Biljarttoernooi George” die

Marcel Persoons heeft georganiseerd ter nagedachtenis aan zijn overleden vader.

Schenking van collecte op feest van

Huub en Ria Janssen uit Tilburg

Schenking van collecte bij het overlijden van Sjef Verhoeven

Schenking van de 6-kernen-sponsorloop, georganiseerd door Jack v.d. Sande.

 

Schenking van collecte bij het overlijden van Thieu Bruurs

Tank en Schenk cheque geschonken door Peut/ Plasmans Diessen

Rabobank de Hilver

Vermetten Accountants/adviseurs Diessen

Schenking Van Spreeuwelstichting

Het beschikbaar stellen van shirts inclusief bedrukking voor Stichting Benjamin