Welkom op de website van Benjamin Diessen

 

Algemene gegevens
Naam: Stichting Benjamin Diessen
KvK-nummer: 56266456
RSIN nummer: 852048373
Adres Statutair gevestigd te Hilvarenbeek

Postadres:

Theresiastraat 9

5087 BV Diessen

Email: info@benjamindiessen.nl
Website: www.benjamindiessen.nl

 

 

 

Bestuur
Voorzitter: Chris Aerts
Secretaris: Johan Ribberink
Penningmeester: Dirk-Jan Bles
Bestuurslid: Annemiek Geboers en Paulien Versantvoort

 

 

Stichting Benjamin Diessen

Doelstelling:

Het voorzien in een goede huisvesting en zorgverlening van personen die daartoe zelf onvoldoende in staan zijn wegens lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, alles in de ruimste zin van het woord en alles zonder winstoogmerk.

 

Bestuur:

Stichting Benjamin Diessen regelt de zakelijke belangen van Benjamin voor zorg en wonen. Het bestuur van de stichting vergadert daartoe gemiddeld 12 x per jaar. Alle ouders krijgen alle verslagen van bestuursvergaderingen ter inzage, zodat zij altijd op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen en de (financiële) stand van zaken.
Het bestuur van Stichting Benjamin Diessen bestaat voor minimaal 50% uit ouders van bewoners.

Raad van Belanghebbenden:

Aan de Stichting is een Raad van Belanghebbenden toegevoegd. Omdat de ouders (mentor of bewindvoerders) daar lid van zijn, hebben zij allemaal een directe relatie met Stichting Benjamin Diessen. In de voorbereidingsfase van Benjamin vinden vergaderingen van de Raad van Belanghebbenden maandelijks plaats. Van alle vergaderingen worden verslagen gemaakt.

Comité van aanbeveling:

Het Comité van aanbeveling bestaat uit een aantal (oud)inwoners van onze gemeente Hilvarenbeek. Het comité heeft tot doel de goede naam van de Stichting Benjamin Diessen te garanderen.

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

* Drs. R.F.I. Palmen, (oud) burgemeester gemeente Hilvarenbeek.

* Dr. M. Rouwenhorst, huisarts Diessen.

* Mr. W.E.A. Gimbrère-Straetmans, voorzitter Verenigingsraad Diessen.

* Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, Bisschop van Groningen-Leeuwarden en oud-inwoner van Diessen.

Kwaliteit:

Het bestuur van de Stichting Benjamin Diessen ziet erop toe dat de kwaliteit van de zorg, de inzet van personeel en de huishoudelijke verzorging gewaarborgd blijft.

Vanuit het bestuur worden, in samenspraak met de werkgroep Financiën, de toekenningsbeschikkingen van het PGB van het Zorgkantoor gecontroleerd.

Statuten:

De statuten van Stichting Benjamin Diessen zijn op 15 december 2012 ten overstaan van notaris Inge Arts van notariskantoor Mr J. Kos ondertekend. Het bijbehorend huishoudelijk reglement (zie link) van de Stichting voorziet erin dat praktische zaken worden geregeld. Stichting Benjamin Diessen staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 56266456

Beleidsplan:

Voor het inzien van het beleidsplan klikt u op deze link.

Beloningsbeleid:

Stichting Benjamin Diessen werkt uitsluitend met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed. De professionele zorg die nodig is voor onze bewoners wordt door de Stichting ingekocht.

 

Vereniging Benjamin:

 

Vereniging Benjamin te Diessen (nog op te richten) heeft als doel het organiseren van activiteiten voor de bewoners van de woonvorm die Stichting Benjamin beheert, het bevorderen van de sociale contacten van de leden van de vereniging onderling en met de bewoners, en het bevorderen van de contacten met de lokale gemeenschap.

De Vereniging heeft geen formele betrokkenheid met de Stichting Benjamin en heeft een eigen budget en begroting.

 

Samenwerking woonstichting Leystromen:

Met woonstichting Leystromen is Stichting Benjamin Diessen een overkoepelend contract, voor de huur, overeengekomen. Vervolgens gaat Stichting Benjamin Diessen elke bewoner een individueel huurcontract voorleggen, dat overeenkomt met de opzet en voorwaarden van de woonstichting. Ook worden afspraken over de zorg en de gezamenlijke huishouding tussen de bewoners en Stichting Benjamin Diessen contractueel vastgelegd.

 

Financiële verantwoording 

Klik op deze link  voor het financieel overzicht  van Stichting Benjamin Diessen.

 

 Organisatieschema Stichting Benjamin Diessen

Klik op deze link voor het organisatieschema van Stichting Benjamin Diessen.